การขอการให้อภัยในความฝันหมายถึงการขยายตัวในความมั่งคั่งชัยชนะในชีวิตการขับไล่ภัยพิบัติชีวิตที่ยืนยาวและการมีบุตร หากการขอการให้อภัยเสร็จสิ้นหลังจากเสร็จสิ้นการอธิษฐานในความฝันนั่นหมายความว่าคำอธิษฐานของคน ๆ นั้นจะได้รับคำตอบ หากมีใครเผชิญหน้ากับความจำเป็นในการขอการให้อภัยหากเขาดูถูกจากการทำเช่นนั้นในความฝันนั่นหมายความว่าเขาเป็นคนหน้าซื่อใจคด หากบุคคลถูกขอให้กลับใจและขอการให้อภัยในความฝันหมายความว่าเขาหรือเธอจะล่วงประเวณี…