…ความฝันที่คุณเห็นงูหมายถึงความต้องการทางเพศที่ซ่อนอยู่ซึ่งมีมัน บางทีเจ้าอาจจะระงับความปรารถนาซึ่งมิได้บรรลุสมบูรณ์ งูเป็นสัญลักษณ์ของความลับและสถานที่ที่ไม่รู้จักที่เป็นอันตรายหรือคน บางทีอาจจะมีคนรอบตัวท่านที่ทําหน้าที่เหมือนงู – เก็บห่างจากคุณ แต่สามารถกัดลึกเกินไปและเป็นพิษ พิจารณาว่าความฝันที่คุณเห็นงูสามารถแสดงทรัพยากรของคุณเป็นลบและบวกเช่นความสามารถในการค่อนข้าง ถ้าคุณจับงูก็แสดงให้เห็นว่าคุณมีประสิทธิภาพมากและสามารถที่จะเผชิญหน้าสถานการณ์ใด…

ความฝันของงูพิษเป็นสัญลักษณ์ของการทุจริตหรือการปนเปื้อน พื้นที่ในชีวิตของคุณที่ทําลายทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับพวกเขา คนและสถานการณ์ที่ไม่น่าเชื่อถือหรือที่คุณต้องการหลีกเลี่ยง งูยังสามารถสะท้อนให้เห็นถึงการขาดความสมบูรณ์ของตัวเองหรือพฤติกรรมการหลอกลวง งูยังสามารถเป็นอิทธิพลที่ไม่ดี อาจจะเป็นคนที่ไม่ชอบมัน งูยังสามารถเป็นตัวแทนของปัญหาที่ซับซ้อนหรือเป็นอันตราย บ่อยครั้งที่งูชี้ไปที่สถานการณ์ที่ยากที่จะต้านทานปัญหาทางศีลธรรมหรือมีกับดักที่คุณต้องการหลีกเลี่ยง งูยังสามารถเป็นตัวแทนของรูปแบบความคิดเชิงลบคนหรือสถานการณ์ที่เปรี้ยวอารมณ์จิตวิญญาณหรือความตั้งใจที่ดีของคุณ ความฝันของการถูกกัดโดยงูเป็นสัญลักษณ์ของความกลัวว่าคุณมี succumbed การสูญเสียหรือความรู้สึกของการทุจริตที่คุณจม ความฝันเกี่ยวกับความกลัวถูกงูกัดเป็นสัญลักษณ์ของความกลัวของคุณหันสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์หรือไม่สามารถควบคุมได้ คุณอาจกลัวการสูญเสียพลังงานหรือการควบคุม. ฝันของงูตายเป็นสัญลักษณ์ของการเอาชนะอิทธิพลที่เสียหายหรือเชิงลบในชีวิตของคุณ นอกจากนี้ยังอาจเป็นตัวแทนของภัยคุกคามของการสูญเสียทั้งหมด, ซึ่งจะถูกกระจาย. งูดํามักจะเป็นตัวแทนของความกลัวเชิงลบมากหรือความคิดที่คุณอาจมีปัญหาเผชิญ สีน้ําตาลอ่อนหรืองูสีทองแดงเป็นตัวแทนของความต้องการของคุณสําหรับสิ่งที่ไม่เสียธรรมชาติที่ดีของคุณหรือเสียหายคุณ สัญญาณว่าถ้าคุณไม่สามารถมีวิธีที่คุณไม่เคยสนใจเกี่ยวกับอะไรหรือใคร งูสีน้ําตาลอ่อนยังอาจหมายความว่าคุณได้รับกลัวโดยเชื่อว่าคุณไม่สามารถมีบางสิ่งบางอย่าง นอกจากนี้ยังสามารถมุ่งทําร้ายคนโกหกโกงขโมยหรือดูหมิ่นคนอื่น ๆ เพราะคุณไม่สามารถมีสิ่งที่คุณต้องการ ฝันของงูสีน้ําตาลเข้มสามารถเป็นตัวแทนการสูญเสียที่คุณกลัวอาจทําให้เสียพื้นที่อื่น ๆ ในชีวิตของคุณ งูสีขาวเป็นสัญลักษณ์ของบางสิ่งบางอย่างที่เป็นของแท้หรือบวกในชีวิตของคุณที่เสียหายหรือปนเปื้อนทุกอย่างรอบตัวคุณ บางสิ่งบางอย่างที่มีความตั้งใจที่ดีที่มีความอดทนสําหรับทางเลือกที่ไม่มี งูสีขาวที่มีพิษสีน้ําเงินเป็นสัญลักษณ์ของผลกระทบที่สนใจกับคุณ แต่ฉันไม่รู้สึกดี ฝันของงูสีน้ําเงินเป็นสัญลักษณ์ของบุคคลที่เป็นบวกหรือสถานการณ์ที่ปฏิเสธคุณหรือคุณก่อวินาศกรรมอย่างต่อเนื่อง มันอาจสะท้อนถึงบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของคุณที่ถูกบันทึกไว้หรือที่ต้องยึดมั่นอย่างเต็มที่กับบรรทัดฐานที่เฉพาะเจาะจง สถานการณ์ที่เป็นบวกที่ต่อต้านกับเป้าหมายของคุณ งูสีเขียวเข้มเป็นสัญลักษณ์ของความคิดที่เห็นแก่ตัวหรือนิสัยที่เป็นอันตรายต่อพื้นที่บวกอื่น ๆ มากขึ้นในชีวิตของคุณ ต้องแข็งแรงที่จะนําขึ้นความไม่มั่นคงแรกหรือที่มีประสิทธิภาพที่ทําลายความพยายามของแท้ ความฝันเกี่ยวกับการเดินบนด้านหลังของงูเป็นสัญลักษณ์ของสถานการณ์ในชีวิตของคุณดูเหมือนว่าจะทําลายทุกสิ่งที่คุณทําหรือช่วยให้ผู้คนอยู่ห่างจากคุณ ความฝันเกี่ยวกับการถูก suffocated โดยงูสามารถแสดงสถานการณ์เชิงลบที่ป้องกันไม่ให้คุณพูดหรือแสดงออกตัวเองโดยไม่มีผล ฝันของงูที่ปรากฏจะไม่รู้หรือไม่เคยซ่อมแซมสัญลักษณ์กลัวของการสูญเสียที่ไม่เคยดูเหมือนว่าจะมา ความรู้สึกที่ยาวนานของความล้มเหลวที่จะเกิดขึ้นหรือหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ไม่เคยเกิดขึ้น ตัวอย่าง: ผู้หญิงคนหนึ่งเคยฝันถึงงูพิษที่ล่อลวงและไม่สามารถต้านทานได้ ในชีวิตจริงเธอกําลังติดต่อกับชายที่น่าสนใจมากที่สะกดรอยตามเธอว่าเธอไม่ไว้ใจ งูสะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ของเธอของชายคนนี้เป็น ~ผู้เล่น~ และบอกทุกอย่างที่เธออยากจะได้ยินที่จะนอนกับเธอ ตัวอย่างที่ 2: ผู้หญิงที่อาศัยอยู่ในชุมชนทางศาสนาที่เคร่งครัดฝันถึงงูขาว ในชีวิตจริงเพราะกฎหมายทางศาสนาเธอไม่สามารถแสดงออกตัวเองหรือทําอะไรที่ไม่ได้รับการอนุมัติจากชุมชน งูสีขาวสะท้อนความรู้สึกของเธอเกี่ยวกับชุมชนทางศาสนาป้องกันไม่ให้เธอทําสิ่งที่เธอชอบ ตัวอย่างที่ 3: คนที่เคยฝันของการทํางานผ่านป่าพยายามที่จะหลีกเลี่ยงงู ในชีวิตจริงเขาเผชิญปัญหาร้ายแรงมากในเวลาเดียวกัน งูสะท้อนให้เห็นอันตรายการรับรู้ปัญหาของพวกเขาถูกวางโดยเขาขณะที่เขาพยายามที่จะหาทางแก้ไขโดยไม่ทําให้พวกเขาแย่ลง ตัวอย่างที่ 4: ผู้หญิงคนหนึ่งเคยฝันว่าถูกงูที่ขาด ในชีวิตจริงเธอต่อต้านเปิดเผยความต้องการทางเพศของเธอสําหรับเพื่อนร่วมงานสําหรับความกลัวว่าเธอจะถูกไล่ออก งูสะท้อนให้เห็นถึงความกลัวของเธอจากการถูกไล่ออกที่ถูกป้องกันไม่ให้เธอแสดงความรู้สึกของเธอ ตัวอย่างที่ 5: ผู้หญิงที่ฝันถึงการถูกคุกคามโดยงูสีน้ําตาลเข้มจํานวนหนึ่ง ในการตื่นขึ้นมาชีวิตที่เธอกําลังจะผ่านปัญหากับสามีของเธอที่ทําให้เธอรู้สึกขู่ว่าเขาจะออกไปและไม่ได้พูดคุยกับเธออีกครั้ง งูสีน้ําตาลเข้มสะท้อนความกลัวของพวกเขาที่จะสูญเสียสามีที่สามารถทําลายชีวิตของครอบครัวตลอดไป

ถ้าเป็นงูพิษของยุโรปมันเป็นความฝันที่ดีมากที่แสดงถึงโชคลาภอันยิ่งใหญ่จากงานแต่งงานกับชายหรือหญิงที่ร่ำรวยมาก

โชคดีสหภาพแรงงาน

นี่เป็นความฝันที่โชคร้าย ผู้หญิงอาจสูญเสียความเคารพของผู้มีเกียรติและคุณธรรม ศัตรูตัวฉกาจกำลังทำงานเพื่อทำให้ตัวละครเสื่อมเสีย คู่รักจะผิดใจกัน…

ความฝันของงูเป็นสัญลักษณ์ของการสะกดจิตอารมณ์ คุณ ~เต้นรํา ไป เพลง~ ของ บุคคล หรือ สถานการณ์ ใน ชีวิต ของ คุณ. งูเป็นสัญญาณที่พวกเขาได้รับอนุญาตให้กลัวหรือปัญหาอื่น ๆ เพื่อควบคุมการตัดสินใจของพวกเขาอย่างเต็มที่และยังยอมรับมัน

สำหรับผู้หญิงฝันว่างูที่ตายแล้วกำลังกัดเธอทำนายว่าเธอจะต้องทนทุกข์ทรมานจากความมุ่งร้ายของเพื่อนที่แกล้ง การฝันถึงงูเป็นลางสังหรณ์ของความชั่วร้ายในรูปแบบและขั้นตอนต่างๆ หากต้องการเห็นพวกเขาดิ้นและล้มลงเหนือคนอื่น ๆ การคาดการณ์ล่วงหน้าต้องต่อสู้กับโชคลาภและความสำนึกผิด ในการฆ่าพวกเขาคุณจะรู้สึกว่าคุณได้ใช้ทุกโอกาสในการแสวงหาผลประโยชน์ของตัวเองหรือเคารพในสิ่งนั้นของผู้อื่น คุณจะได้รับชัยชนะเหนือศัตรู ในการเดินข้ามพวกเขาคุณจะอยู่ด้วยความกลัวความเจ็บป่วยอยู่ตลอดเวลาและคนที่เห็นแก่ตัวจะพยายามแย่งชิงตำแหน่งของคุณในชีวิตเพื่อนของคุณ หากพวกมันกัดคุณคุณจะยอมจำนนต่ออิทธิพลชั่วร้ายและศัตรูจะทำร้ายธุรกิจของคุณ ฝันว่างูด่างทั่วไปเข้ามาหาคุณจากสมุนไพรสีเขียวและคุณหลีกเลี่ยงอย่างรวดเร็วเมื่อมันผ่านคุณไปและหลังจากที่คุณลืมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอีกครั้งเพื่อที่จะเห็นมันเข้ามาใกล้และเติบโตในมิติที่มันอยู่ใกล้คุณในที่สุดก็กลายเป็นรูปแบบของ พญานาคขนาดมหึมา | หากคุณใช้ความพยายามอย่างบ้าคลั่งประสบความสำเร็จในการหลบหนีการโจมตีของมันและมองข้ามมันไปโดยสิ้นเชิงมันบอกล่วงหน้าว่าในไม่ช้าคุณจะจินตนาการว่าคุณกำลังไม่เชื่อฟังและไม่เชื่อฟังและสิ่งต่างๆจะดำเนินต่อไปจากที่เลวร้ายไปสู่แย่ลง ความเจ็บป่วยความไม่สบายใจและความไม่ปรานีจะเพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วนที่น่ากลัวในใจของคุณ | แต่พวกเขาจะปรับตัวให้เข้ากับพื้นฐานปกติและโดยการละทิ้งปัญหาในจินตนาการและการทำหน้าที่แบกรับอย่างเชี่ยวชาญคุณจะพึงพอใจและได้รับการตอบแทน การฝันว่างูขดตัวอยู่รอบตัวคุณและแลบลิ้นออกมาที่คุณเป็นสัญญาณว่าคุณจะถูกวางไว้ในตำแหน่งที่คุณจะไร้อำนาจในมือของศัตรูและคุณจะถูกโจมตีด้วยโรคภัยไข้เจ็บ คุณต้องใช้กลยุทธ์เพื่อช่วยในการโค่นล้มฝ่ายค้าน หากต้องการเห็นขนกลายเป็นงูการบอกล่วงหน้าว่าเหตุการณ์ที่ดูเหมือนจะไม่สำคัญจะทำให้คุณเป็นห่วง หากงูกลายเป็นรูปร่างที่ผิดธรรมชาติคุณจะมีปัญหาซึ่งจะถูกปัดเป่าออกไปหากปฏิบัติด้วยความเฉยเมยความสงบและพลัง หากต้องการดูหรือเหยียบงูขณะลุยน้ำหรืออาบน้ำแสดงว่าจะมีปัญหาที่คาดว่าจะได้รับความพึงพอใจที่ไม่พึงประสงค์ หากต้องการเห็นพวกเขากัดคนอื่นให้บอกล่วงหน้าว่าเพื่อนบางคนจะได้รับบาดเจ็บและวิพากษ์วิจารณ์จากคุณ หากต้องการดูงูตัวน้อยหมายถึงคุณจะสร้างความบันเทิงให้กับผู้คนด้วยการต้อนรับที่เป็นมิตรซึ่งจะทำให้คุณเสื่อมเสียอย่างลับ ๆ และพยายามล้มล้างผู้มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นของคุณ การได้เห็นเด็ก ๆ เล่นกับพวกเขาเป็นสัญญาณว่าคุณจะไม่ต้องกังวลที่จะแยกแยะเพื่อนของคุณออกจากศัตรู สำหรับผู้หญิงที่คิดว่าเด็กคนหนึ่งวางไว้ที่ด้านหลังศีรษะของเธอและเธอได้ยินเสียงขู่ของงูบอกล่วงหน้าว่าเธอจะถูกชักชวนให้ยอมสละสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นประโยชน์ต่อเธอ แต่เธอจะพบในภายหลังว่าเธอถูกกำจัดไปแล้ว ไปสู่อุบายที่ศัตรูจะยั่วเย้าเธอ หากต้องการเห็นงูโผล่หัวขึ้นมาตามทางข้างหลังเพื่อนของคุณแสดงว่าคุณจะค้นพบแผนการสมคบคิดที่สร้างขึ้นเพื่อทำร้ายเพื่อนของคุณและตัวคุณเองด้วย ในการคิดว่าเพื่อนของคุณมีพวกเขาอยู่ภายใต้การควบคุมหมายความว่าหน่วยงานที่มีอำนาจบางอย่างจะถูกใช้เพื่อความโปรดปรานของคุณในการขับไล่อิทธิพลชั่วร้าย สำหรับผู้หญิงที่สะกดจิตงูหมายถึงสิทธิ์ของคุณจะถูกทำร้าย แต่คุณจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายและเพื่อนที่มีอิทธิพล ดูงูและสัตว์เลื้อยคลาน…

ข่าวร้ายและความโชคร้ายในชีวิตสมรส หากงูขด: ปัญหาใหญ่จะได้รับการแก้ไขในไม่ช้า เมื่องูถูกฆ่า: เกียรติยศและชัยชนะ…

(ดูงูเห่างูเหลือมงูพิษงูพิษ)

การฝันว่างูกำลังทำร้ายคุณบ่งบอกถึงการทรยศจากบุคคลที่คุณคาดไม่ถึง หากคุณสามารถฆ่างูตัวนี้ได้นั่นหมายถึงชัยชนะต่อศัตรูของคุณ…

การฝันถึงงูบ่งบอกถึงความเจ็บป่วยและสภาพแวดล้อมที่หดหู่ มักจะมีความผิดหวังหลังจากความฝันนี้ ดูงูและสัตว์เลื้อยคลาน…

ถ้าคุณเห็นงูในฝันความฝันนี้แสดงให้เห็นถึงความสามารถที่ยอดเยี่ยมของช่างฝันในการแสดงสอนคนอื่น ๆ และได้รับสิ่งที่ดีที่สุดจากตัวเอง ถ้างูปีกแล้วมันแสดงให้เห็นความพิเศษทางปัญญาของช่างฝัน

ความฝันเกี่ยวกับงูที่เป็นสัญลักษณ์ของพฤติกรรมหรือสถานการณ์ที่คุณสังเกตเห็นในคุณไม่ไป จงใจไม่เปลี่ยนแปลงหรือต่อต้านสิ่งที่แตกต่างกัน

ผู้เขียนส่วนใหญ่เชื่อว่าความฝันที่สัตว์ตัวนี้ปรากฏตัวกำลังพูดถึงแรงกระตุ้นหรือโครงสร้างของจิตไร้สำนึกที่จะส่งผลต่อเราในด้านความมั่นคงทางจิตใจจนกว่าเราจะเผชิญหน้ากับมันในที่สุด ด้วยเหตุนี้การพิจารณาสถานการณ์ของผู้ฝันและรายละเอียดที่เหลือที่ปรากฏในความฝันจึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้มีการตีความที่ถูกต้อง…

ไม่ว่าคุณจะฝันในบริบทใด ๆ เกี่ยวกับหรือคุณจะเห็นงูหมายถึงการสร้างและพลังงานความคิดสร้างสรรค์ บางสถานการณ์หรือความสัมพันธ์ที่คุณได้สะกดจิต ถ้าคุณต้องการที่จะเข้าใจความฝันของคุณโปรดอ่านเกี่ยวกับงู

การฝันถึงงูไม่เพียง แต่เป็นสิ่งที่ไม่พึงประสงค์เท่านั้น แต่ยังเป็นลางสังหรณ์ของปัญหาที่เกิดจากการโกหกการหลอกลวงการทรยศและเพศขึ้นอยู่กับว่าคุณฝันถึงมันอย่างไร การฝันว่างูโจมตีคุณและเข้ามาติดพันในร่างกายของคุณอาจหมายความว่าคุณอาจตกเป็นเหยื่อของข่าวลือและในไม่ช้าก็ถูกศัตรูโจมตีซึ่งทั้งหมดนี้อาจทำให้คุณติดคุก (ปัญหาเหล่านี้ส่วนใหญ่อาจเป็นเพราะคุณเอง ความผิด) การฝันว่าคุณตีงูที่หัวและฆ่ามันอาจหมายความว่าคุณจะเอาชนะปัญหาและมีชัยชนะเหนือศัตรูของคุณหรือคุณหรือญาติสนิทคนใดคนหนึ่งของคุณจะหายจากโรค การฝันว่างูทำร้ายคนที่ดูเหมือนจะหลับและคนคนนี้กระโดดลุกขึ้นจากนั้นทั้งคู่ก็หายไปจากที่เกิดเหตุอาจหมายความว่าในไม่ช้าผู้ฝันจะได้รับข่าวที่ไม่พึงประสงค์ของผู้ป่วยที่เสี่ยงต่อการเสียชีวิตซึ่งจะทำให้ ความสูญเสียและความรู้สึกไม่สบาย การฝันถึงงูที่พันตัวหรือหนีไปจากคุณอาจหมายถึงปัญหาหรือศัตรูที่ตัดสินใจหายไปชั่วคราว แต่พวกมันจะกลับมาอย่างแน่นอน การฝันว่างูเคลื่อนไหวได้อย่างราบรื่นสง่างามและดูเหมือนว่ามันจะไม่โจมตีคุณโดยปกติแล้วเป็นสัญญาณของความต้องการทางเพศที่ไม่ได้ผลซึ่งต้องมีการตรวจสอบความสัมพันธ์ของคุณกับเพศตรงข้าม เมื่อผู้หญิงฝันถึงงูหนึ่งตัวขึ้นไปนั่นหมายความว่าเธอจะต้องพบกับความผิดหวังและต้องทนทุกข์ทรมานจากปัญหาต่างๆ หากงูโจมตีความหมายก็แย่ลง ถ้าเธอสามารถหลบหนีได้เธอจะเผชิญกับปัญหาน้อยลง การฝันถึงงูหนึ่งตัวหรือมากกว่านั้นเป็นความฝันที่ไม่ดีที่ประกาศการทรยศข่าวลือความหดหู่ความสิ้นหวัง ฯลฯ การฝันถึงงูที่ตกทับงูตัวอื่นบอกเป็นนัยว่าสถานการณ์ที่ซับซ้อนจะส่งผลกระทบต่อผู้ฝันและจะถูกนำเสนอ ความฝันที่จะฆ่างูบ่งบอกว่าคุณได้ใช้ทรัพยากรทั้งหมดแล้วเพื่อหลีกเลี่ยงภัยพิบัติ หากคุณจัดการฆ่างูได้จริงในความฝันมันเป็นสัญลักษณ์ของความสำเร็จในการต่อสู้กับศัตรูที่อยู่ใกล้ของคุณทั้งที่มองเห็นและซ่อนอยู่ การฝันว่าเดินเหยียบงูที่เคลื่อนไหวบนพื้นดินเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าคุณมีชีวิตอยู่ด้วยความกลัวว่าจะถูกทำร้ายหรือได้รับโรค การฝันถึงงูที่ตายแล้วหมายความว่าหลังจากต่อสู้ดูถูก ฯลฯ ทุกอย่างจะยังคงไม่คลี่คลายและด้วยความเกลียดชังและความเคียดแค้นมากมาย ความฝันที่จะจัดการงูและพวกมันไม่ได้ถูกโจมตีแสดงให้เห็นว่าผู้ฝันจะตกเป็นเหยื่อของเรื่องตลกที่ไม่พึงประสงค์ แต่ไม่สำคัญ หญิงสาวที่ฝันถึงงูหรือสัตว์เลื้อยคลานอื่น ๆ บ่งบอกว่าเธอจะมีปัญหาต่างๆ หากเธอถูกงูกัดอาจหมายความว่าคู่ต่อสู้ที่โรแมนติกของเธอมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จ หากงูขดตัวในความฝันของคุณแสดงว่าเป็นเสียงร้องของอุบัติเหตุและความเจ็บป่วย โดยทั่วไปความฝันที่มีงูบ่งบอกถึงการทรยศหักหลังและการทรยศ หากคุณฆ่างูในความฝันนั่นหมายความว่าคุณสามารถกำจัดอันตรายทั้งหมดได้…

…(เด็กชาย | บุคคลที่น่ารังเกียจ | ศัตรู | สมบัติที่ซ่อนอยู่ | รูปเคารพ | ผู้สร้างนวัตกรรม | อำนาจ | ผู้ปกครองที่ไม่ยุติธรรม | ผู้หญิง) งูในความฝันหมายถึงคนที่อาศัยอยู่ในหุบเขา งูในความฝันยังหมายถึงการเป็นศัตรูกันจากเขยหรือลูก ๆ หรืออาจเป็นตัวแทนของความชั่วร้ายและความหึงหวงของเพื่อนบ้าน งูที่หลับอยู่ในความฝันหมายถึงศัตรูที่หลับใหล สำหรับคนที่ไม่ยุติธรรมงูน้ำในความฝันหมายถึงการได้รับความช่วยเหลือหรืออาจเป็นตัวแทนของคำตัดสิน การเป็นเจ้าของงูในความฝันหมายถึงการได้รับพลังและอำนาจ เนื้อของมันแสดงถึงเงินของศัตรูหรืออาจหมายถึงความสุข หากใครเห็นตัวเองสวมหนังงูในความฝันนั่นหมายความว่าเขาจะเปิดเผยความเป็นศัตรูต่อผู้อื่น การฆ่างูในความฝันและการทำให้มือเปื้อนเลือดหมายถึงการทำลายศัตรู งูในความฝันยังเป็นตัวแทนของศัตรูที่ร่ำรวยเพราะพิษของมันหมายถึงเงิน หากใครเห็นงูถูกฆ่าตายตามถนนในความฝันนั่นหมายถึงสงคราม งูตัวเล็กในความฝันหมายถึงเด็กตัวเล็ก ๆ การล่างูในความฝันหมายถึงการหลอกหรือหลอกลวงศัตรู งูสีดำในความฝันหมายถึงศัตรูที่แข็งแกร่ง งูสีขาวในความฝันหมายถึงศัตรูที่อ่อนแอ หากใครเห็นงูกำลังคุยกับเขาและพูดคำพูดดีๆกับเขาในความฝันนั่นหมายถึงการมีความสุขกับศัตรูหรือการได้รับประโยชน์จากศัตรู หากงูพูดอย่างรุนแรงกับเขาในความฝันนั่นหมายถึงความทุกข์ทรมานจากการกดขี่ข่มเหงและการกดขี่ที่เกิดจากศัตรู การกลายเป็นงูในความฝันหมายถึงการดูหมิ่นศาสนาของตนเอง การเห็นตัวเองเป็นครึ่งคนครึ่งงูครึ่งมนุษย์ในความฝันหมายถึงความสามารถในการต่อต้านพลังครึ่งหนึ่งของศัตรู การค้นพบหนังงูที่ทำจากทองคำในความฝันหมายความว่าเราจะค้นพบสมบัติที่ซ่อนอยู่ หากงูกลืนคนในความฝันหมายความว่าเขาจะไปถึงตำแหน่งที่ทรงพลัง หากใครเห็นงูนั่งอยู่เหนือหัวในความฝันหมายความว่าเขาจะได้รับความเคารพจากผู้มีอำนาจ ทุ่งนาที่ปกคลุมไปด้วยงูในความฝันหมายถึงฝนที่ทำลายล้าง งูที่มีเขาในความฝันหมายถึงธุรกิจที่ทำกำไรได้ งูดำและงูเหลือมในความฝันเป็นตัวแทนของนายพลทหาร งูน้ำในความฝันเป็นตัวแทนของเงิน หากใครเห็นสวนของเขาที่ปกคลุมไปด้วยงูในความฝันนั่นหมายความว่าต้นไม้ของมันจะออกผลและมีปริมาณมากกว่าพืชผลปกติ งูที่ออกมาจากรูในความฝันหมายถึงลูกชาย งูออกจากบ้านในความฝันหมายถึงการทำลายหรือรื้อถอน การฆ่างูในความฝันหมายถึงการแต่งงาน พยาธิตัวตืดหรือหนอนในลำไส้อื่น ๆ ในความฝันเป็นตัวแทนของญาติและลูก ๆ การเห็นงูกินอาหารบนโต๊ะในความฝันหมายถึงการแยกระหว่างเพื่อน งูทะเลทรายในความฝันเป็นตัวแทนของโจรบนทางหลวง โดยทั่วไปงูหรือพญานาคในความฝันหมายถึงความอิจฉาริษยาความชั่วร้ายคุณสมบัติของคนฉ้อฉลหลอกลวงและความเป็นปฏิปักษ์ต่อกัน (ดูเข็มขัด | ต่อยด้วย)…