เมื่อคุณเห็นขนนกในความฝันแล้วมันแสดงให้เห็นความต้องการของคุณเพื่อความปลอดภัย บางทีคุณอาจรู้สึกไม่ปลอดภัยพอ ความฝันยังบ่งบอกถึงความแข็งแรงความแข็งและกําไร

การฝันถึงนกบินเป็นสัญญาณของความเจริญรุ่งเรือง นอกจากนี้ยังบ่งบอกถึงความรู้สึกอิสระ…