ความฝันที่มีดวงตาแมวเป็นสัญลักษณ์ของการสังเกตภาพลวงตาหรือได้รับการสนับสนุน มุมมองเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยความเข้าใจผิดของความเป็นจริง เพื่อฝันว่าคุณมีดวงตาแมวสามารถเป็นตัวแทนของคุณพยายามที่จะทําให้คนอื่นเสมอเชื่อโกหกหรือจัดการกับคนอื่น ๆ ตามความเข้าใจผิดของพวกเขา ตัวอย่าง: ชายคนหนึ่งฝันเห็นแมว 20 หรือ 30 ตาในที่มืดมองเขา ในชีวิตจริงเขากําลังจะผ่านสถานการณ์ที่น่าทึ่งที่ผิดปกติมากที่เขารู้สึกเดิมมีผลร้ายแรงสําหรับจํานวนของพื้นที่ของชีวิตของเขา นี้เปิดออกไม่เป็นจริงเป็นชีวิตของเขาได้อย่างรวดเร็วตัดสินลงหลังจากนั้น