ความฝันนี้มักส่งสัญญาณการมาถึงของข่าวร้ายโดยบุคคลที่มีอิทธิพลที่ทำหน้าที่ในนามของหน่วยงานรัฐบาล ไม่จำเป็นต้องหยุดคาดหวังความพ่ายแพ้ในอนาคตอันใกล้…

ข่าวร้ายรายงานโดยผู้มีอิทธิพลที่ดำเนินการในนามของหน่วยงานรัฐ…