การฝันถึงการอาบไอน้ำคุณจะมีคนที่ไม่สบายใจเป็นเพื่อนร่วมทางเว้นแต่คุณจะฝันถึงการเกิดใหม่จากนั้นคุณจะพบว่าความห่วงใยของคุณจะเป็นเพียงชั่วคราว…

(ดูเสื้อผ้าสำหรับแขวน)

(ดูช็อต)

(น้ำหนัก) ในความฝันน้ำหนักที่วัดได้หมายถึงการนำทางความรอบรู้สติปัญญาภรรยาผลกำไรความทุกข์ความเดือดร้อนหรือความยากจน (ดูน้ำหนักด้วย)…

ฝันถึงความเป็นไอบิสสามารถเป็นสัญลักษณ์ของความเพียรความทะเยอทะยานและแรงบันดาลใจ

(zool.) ไฝในความฝันหมายถึงการตาบอดความไม่แน่นอนสถานการณ์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้การหายตัวไปจากวงสังคมหรืออาจหมายถึงการไร้ความสามารถในสาขาของตน ไฝในความฝันอาจหมายถึงการได้ยินที่คมชัดหรือการแก้ไขการมองเห็นหากมีคนพิการทางการได้ยินหรือปัญหาการมองเห็น หากเห็นไฝข้างคนตายในความฝันแสดงว่าเป็นไฟนรก การเห็นไฝในความฝันอาจบ่งบอกถึงการได้รับการสนับสนุนจากความพยายามทางโลก นอกจากนี้ยังหมายถึงเล่ห์เหลี่ยมความอวดดีหรือการหาที่อยู่อาศัยถาวร…

…หากต้องการเห็นบ่อน้ำในความฝันของคุณบ่งบอกว่าเหตุการณ์ต่างๆจะไม่ทำให้เกิดอารมณ์และโชคลาภจะยังคงมีมุมมองที่สงบ หากบ่อมีโคลนคุณจะทะเลาะกันในบ้าน ดู Water Puddle และคำพูดที่เป็นเครือญาติ…

…(Anger | Froth | Suds | Water scum) ในความฝันขยะโฟมหรือน้ำเป็นตัวแทนของสิ่งที่ไร้ค่า อย่างไรก็ตามขยะน้ำอาจสร้างความอัศจรรย์ใจในตอนแรกหรืออาจมีค่าก็ได้ หากมีคนสะสมหรือรวบรวมสสารที่เป็นฟองในความฝันนั่นหมายความว่าเขาได้รวบรวมสิ่งที่ไร้ค่าความพยายามที่จำเป็นในการรวบรวมและรักษาไว้อาจสูญเสียเวลาไป…