(ดูบิชอปหมากรุก)

ความเป็นไปได้ในการติดต่อธุรกิจที่สำคัญให้ประสบความสำเร็จ ความรักของพ่อ คุณจะได้รับคำชมจากเจ้านายหรือผู้บังคับบัญชาของคุณ…